Hjem - Lions Brande

Menu

Søg om støtte

Retningslinjer for hvad vi støtter i Lions Brande.

 Via Lions internationale organisation støtter vi projekter og aktiviteter i 3. verdens lande. Eksempler kan være: skoler, børnehjem, Katastrofehjælp, sygdomsbekæmpelse.

Via Lions Danmark støtter vi landsdækkende projekter inden for ungdomsudveksling, forebyggelse af misbrug af alkohol og narkotika, efteruddannelse af lærere (Lions Quest) m.m.

Lokalt i klubbens nærområde yder vi støtte til enkeltpersoner, grupper eller foreninger, som ansøger om midler som skal dække et behov af social, almennyttigt eller humanitær art.

Vi støtter IKKE hvor det offentlige yder støtte og heller ikke uspecificerede driftstilskud. Vi støtter ikke projekter som har klare politiske, religiøse eller missionerende formål.

Ansøgninger:

Vi modtager gerne ansøgninger om støtte. Ansøgningen sendes til vores Præsident ( se kontaktinfo). Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

  • Hvem der søger.
  • Det ansøgte beløb.
  • Beskrivelse af hvad beløbet skal bruges til. Hvis det er relevant medsendes regnskab / budget.
  • Tidsramme for projekt/aktivitet.
  • Om der søges via andre donorer.
Når du søger om støtte, giver du samtidig dit samtykke til, at vi må behandle eventuelle person-relaterbare oplysninger i forbindelse med ansøgningen.

Et eventuelt bevilget støttebeløb fra os, som kun dækker en del af financieringen, udbetales først når hele financieringen af det ansøgte er sikret.

Følg Lions