Hjem - Lions Brande

Menu

Persondataforordningen

SÅDAN BEHANDLER VI PERSONDATA I LIONS CLUB BRANDE.


Vi behandler personoplysninger på følgende måde:
 

 • Såvel almindelige oplysninger, oplysninger om cpr-numre, som særlige følsommeoplysninger, behandles i overensstemmelse med de politikker, der af Lions Danmark er indlagt på Lions Office.
 • I samme forbindelse også i overensstemmelse med de politikker og retningslinjer, der findes i pixibog om databehandling.
 • Vi er bekendt med, at vi har oplysninger om os selv, andre medlemmer, oplysninger fra ansøgere om donationer, donationsgivere, ansøgninger fra deltagere i YCE, Handicaplejre, Young Ambassador og Lions Adventure, herunder deltagerlister og betalingsoversigter.
 • Samtlige disse oplysninger, som kan være almindelige oplysninger men også særlige følsomme oplysninger, behandles i overensstemmelse med ovennævnte principper.
 • Vi er bekendte med registreredes rettigheder, herunder ret til sletning af oplysninger og regler om samtykke.
 • I tilfælde af brud på datasikkerhed indberetter vi i overensstemmelse med de gældende forskrifter.
 • Vi er påpasselig i forhold til opbevaring og anvendelse af alle persondata, og såfremt der sker brud på en registreredes rettigheder, meddeler vi straks dette til DPO.
 • Politikker og regler for persondata er kommunikeret rundt til medlemmerne i vores klub, og disse er ligeledes informeret om rettigheder og pligter.
 • Behandlingen af oplysninger vil sandsynligvis ikke medføre risiko for registreredes rettigheder eller frihedsrettigheder.
 • Behandlingen er udelukkede lejlighedsvis.
 • Såfremt vi mod forventning skulle få oplysninger, der er særlig følsomme, behandles disse med særlig omhu.

Følg Lions