Hjem - Lions Brande

Menu

Fakta om Lions Brande

Fakta om Lions Brande

Klubben blev startet i 1984 med Lions Give som "moderklub". Vores første præsident var Kirting Olesen, daværende direktør for Bikubens filial i Brande. Vi er i øjeblikket ca. 20 medlemmer, men har en ambition om at blive 30, og vi vil gerne have yngre generationer med ind i klubben.

   

Vi holder møde 2. og 4. tirsdag i hver måned, men pauserer i sommertiden. Klubmøderne bruges dels til socialt samvær med vægt på at der skal være mulighed for personlig udvikling. En godt sammentømret gruppe har bedre evner til at levere en god hjælpeindsats. Vi har en del udflugter og virksomhedsbesøg i årets løb.

I udvalgene arbejder vi med at forberede årets forskellige aktiviteter. Vi bruger en del tid på at få Street art projektet til at fungere. Bankoudvalget sætter årets bankoshow på skinner, og alle klubbens medlemmer samt ægtefæller deltager så i afviklingen af selve aktiviteten. 
Ældreudvalget arrangerer koncert i Remisen, hvor målgruppen er plejehjemsbeboere og pensionister, som vi gerne vil give en oplevelse, hvor de kommer ud til underholdning og kaffebord.
Vores klubdrift betales via vort kontingent som for tiden er 325 kr. i kvartalet.
De penge vi tjener ved vores aktiviteter anvendes ubeskåret i vores hjælpearbejde.

Følg Lions